LC-DHD8000|8000流明|DLP投激光投影

日期:2019-03-04 / 人气: / 来源:朗蒂科激光投影机

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
朗蒂科LC-DHD8000激光投影,8000流明DLP投影。朗蒂科专业提供显示设备及解决方案提供商:提供工程级激光投影解决方案,8000流明投影机,朗蒂科显示系统解决超短焦互动投影机方案,LC-DHD8000高清投影,教育激光投影机方案,DLP超短焦激光投影机系统集成方案。咨询热线:800-820-8306.


朗蒂科激光投影机LC-DHD8000

大屏显示系统

 
 
 
 
 
 
 

作者:朗蒂科中国


全国统一服务专线: 800-820-8306 OR 查看更多联系方式 →

Go To Top 回顶部